Māls ir kvalitatīvs un elpojošs, siltumizolējošs celtniecības materiāls, kuru izmanto sienu un griestu apmešanā.
AGATON APMETUMI

AGATON apakšapmetums

Īpašības AGATON LEHM apakšapmetums ir gatavs maisījums – atbilstīgi DIN 18947 un piemērots apmetuma mašīnām
Malas savienojums Spunde
Sastāvs Lauzts būvniecības māls, jauktas frakcijas maisījums 0-2mm
Apmetuma uzklāšanas biezums 5 mm līdz 15 mm
Graudainības klase 0 / 2
Lielāko graudu izmērs < 4 mm
Tilpummasas klase 2,0
Zudumi izžūšanas procesā 1,9% (≤ 2%)
Stiprības klase S II
Spiediena stiprība 2,2 N/mm2 (≥ 1,5)
Stiepes stiprība 0,9 N/mm2 (≥ 0,7)
Adhēzijas stiprība 0,21 N/mm2 (≥ 0,1)
Ūdens tvaiku pretestības koeficients µ 5 / 10
Ugunsdrošības klase A1
Siltumvadītspēja 1,10 W/mK
Piegādes forma 25 kg maisi un Big Bags (1,0 t)
Uzglabāšana Uzglabājot sausā veidā, produkta glabāšanas termiņš ir bez ierobežojuma
Patēriņš No 25 kg iegūst apt. 17 l apmetuma javas, 1cm uzklāšanas biezums = apt. 1,7 m2

No 1,0 t iegūst apt. 680 l javas, 1cm uzklāšanas biezums = apt. 68 m2

Ūdens pievienošana Uz 25 kg sausā apmetuma apt. 4,25 l ūdens, uz 1000 kg apt. 170 l ūdens.

Norādītais ūdens daudzums ir pielāgojams atkarībā no pamatnes, uzklāšanas biezuma, uzklāšanas veida, ūdens cietības utt.

Pielietojums

Agaton Lehm apakšapmetums tiek uzklāts vienā vai vairākās kārtās ar roku vai apmetuma mašīnu. Paredzēts izmantošanai tikai iekštelpās. Piemērots uzklāšanai uz mūra, mīkstām kokšķiedras plātnēm, vieglā māla plātnēm, niedrēm, apsildāmajām sienām utml.

Apmetuma mašīnas

Pievienojot ūdeni, izmantojams ar visiem tradicionāliem maisītājiem un slēgtās apmetuma mašīnās. Nelielus daudzumus samaisa ar roku vai mikseri.

Apmetuma pamatne / apmetuma uzklāšana

Pamatnei ir jābūt stabilai, tīrai, sausai un bez pretsalipes vielām. Māla apmetums sacietē žūšanas laikā un pielīp tikai mehāniski. Pirms apmetuma uzklāšanas virsma obligāta jāattīra no neuzsūcošām krāsām utml. Esošā māla pamatne un visas citas uzsūcošās pamatnes vispirms tiek samitrinātas. Izņēmums: kaļķa smilšakmeni nedrīkst samitrināt. Tā vietā virsmu noklāj ar Agaton Lehm apakšapapmetumu ar 4mm zobaino ķelli vai uzsmidzina ar mašīnu.

Agaton Lehm apakšapmetumu uzmet jeb uzvelk ar ķelli vai uzsmidzina ar mašīnu. Apmetumu var klāt vairākās kārtās un var ieklāt armējošu sietu. Apmetuma pamatnei, piem., niedru paklājam utt. ir jābūt sausai. Žūšanas laikā, atkarībā no laika perioda, virsma var būt ar dažādu struktūru.

Lietošanas ilgums / žūšana

Iejaukto produktu apsegtā veidā var uzglabāt vairākas dienas. Nepieciešamības gadījumā veilreiz pievieno ūdeni. Žūšanas plānošanai iesakām izmantot žūšanas protokolu. Nepietiekamas izžūšanas gadījumā var veidoties neliels pelējums. Ja žūšana dabīgā veidā norit ļoti lēni, tad var izmantot mākslīgo būvniecības žāvētēju. Uz pilnībā izžuvuša apmetuma neveidojas pelējums.

Virsma

Ja Agaton Lehm apakšapmetums ir ļoti labi uzklāts, tad uz tā virsū var klāt Agaton Lehm smalko apmetumu.

AGATON smalkapmetums

Īpašības AGATON LEHM smalkais apmetums ir gatavs maisījums – atbilstīgi DIN 18947 un piemērots apmetuma mašīnām
Sastāvs Malts būvniecības māls, jauktas frakcijas maisījums 0-0,5mm, augu šķiedras
Apmetuma uzklāšanas biezums 1 mm līdz 3 mm
Graudainības klase 0 / 0,5
Lielāko graudu izmērs < 1 mm
Tilpummasas klase 1,8
Zudumi izžūšanas procesā 2,1% (≤ 3%)
Stiprības klase S II
Spiediena stiprība 2,7 N/mm2 (≥ 1,5)
Stiepes stiprība 1,03 N/mm2 (≥ 0,7)
Adhēzijas stiprība 0,26 N/mm2 (≥ 0,1)
Ūdens tvaiku pretestības koeficients µ 5 / 10
Ugunsdrošības klase A1
Noberšanās 0,5 (≤ 0,7)
Siltumvadītspēja 0,91 W/mK
Ūdens tvaiku absorbcijas klase WS III
Piegādes forma 25 kg maisi un Big Bags (1,0 t)
Uzglabāšana Uzglabājot sausā veidā, produkta glabāšanas termiņš ir bez ierobežojuma
Patēriņš No 25 kg iegūst apt. 17 l apmetuma javas, 3mm biezums = 6 m2

No 1,0 t iegūst apt. 680 l javas, 3mm biezums = 240 m2

Ūdens pievienošana Uz 25 kg sausā apmetuma apt. 5 l ūdens, uz 1000 kg apt. 200 l ūdens

Norādītais ūdens daudzums ir pielāgojams atkarībā no pamatnes, uzklāšanas biezuma, uzklāšanas veida, ūdens cietības utt.

Pielietojums

Smalko apmetumu uzklāj vienā kārtā uz līdzenas virsmas, piem., uz Agaton Lehm apakšapmetuma. Ģipškartona vai ģipša šķiedras plātnes nogruntē ar Agaton Lehm silikātu grunti. Pēc tam uz tām var klāt Agaton Lehm smalko apmetumu. Pirms klāt smalko apmetumu uz veca māla apmetumu, nepieciešams meistara novērtējums.

Apmetuma mašīnas

Pievienojot ūdeni, izmantojams ar visiem tradicionāliem maisītājiem un slēgtās apmetuma mašīnās. Nelielus daudzumus samaisa ar roku vai mikseri.

Apmetuma pamatne / apmetuma uzklāšana

Pamatnei ir jābūt stabilai, tīrai, sausai un bez pretsalipes vielām. Māla apmetums sacietē žūšanas laikā un pielīp tikai mehāniski. Pamatnes samitrināšana pagarina apstrādes laiku.Agaton Lehm smalko apmetumu uzmet jeb uzvelk ar ķelli vai uzsmidzina ar mašīnu. Apmetuma biezums ir 2-3mm. Atkarībā no apstrādes laika, žūšanas laikā virsma var būt ar dažādu struktūru: principā smalkāku struktūru iegūst, ja apmetuma javu norīvē vēlāk. Gludas virsmas iegūst, apstrādājot to ar izlīdzinātāju.

Lietošanas ilgums / žūšana

Iejaukto produktu apsegtā veidā var uzglabāt vairākas dienas. Nepieciešamības gadījumā vēlreiz pievieno ūdeni. Žūšanas plānošanai iesakām izmantot žūšanas protokolu. Nepietiekamas izžūšanas gadījumā var veidoties neliels pelējums. Ja žūšana dabīgā veidā norit ļoti lēni, tad var izmantot mākslīgo būvniecības žāvētēju. Uz pilnībā izžuvuša apmetuma neveidojas pelējums.

Virsma

Uz Agaton Lehm smalkā apmetuma var klāt Agaton Lehm dekoratīvo apmetumu vai nokrāsot to ar Agaton Lehm māla krāsām. Iespējamas arī citas difūzas un elastīgas krāsas.

AGATON LEHM virsapmetums, sausais

Īpašības AGATON LEHM smalkais apmetums ir gatavs maisījums – atbilstīgi DIN 18947 un piemērots apmetuma mašīnām
Sastāvs Lauzts būvniecības māls, jauktas frakcijas maisījums 0-2mm
Apmetuma uzklāšanas biezums 5 mm līdz 10 mm
Graudainības klase 0 / 2
Lielāko graudu izmērs < 4 mm
Tilpummasas klase 1,8
Zudumi izžūšanas procesā 1,8% (≤ 2%)
Stiprības klase S II
Spiediena stiprība 2,5 N/mm2 (≥ 1,5)
Stiepes stiprība 0,8 N/mm2 (≥ 0,7)
Adhēzijas stiprība 0,19 N/mm2 (≥ 0,1)
Ūdens tvaiku pretestības koeficients µ 5 / 10
Ugunsdrošības klase A1
Noberšanās 0,5 (≤ 0,7)
Siltumvadītspēja 0,91 W/mK
Piegādes forma 25 kg maisi un Big Bags (1,0 t)
Uzglabāšana Uzglabājot sausā veidā, produkta glabāšanas termiņš ir bez ierobežojuma
Patēriņš No 25 kg iegūst apt. 17 l javas, 1cm biezums = apt. 1,7 m2

No 1,0 t iegūst apt. 680 l javas, 1cm biezums = apt. 68 m2

Ūdens pievienošana Uz 25 kg sausā apmetuma apt. 4,25 l ūdens, uz 1000 kg apt. 170 l ūdens

Norādītais ūdens daudzums ir pielāgojams atkarībā no pamatnes, uzklāšanas biezuma, uzklāšanas veida, ūdens cietības utt.

Pielietojums

Smalko apmetumu uzklāj vienā kārtā uz līdzenas virsmas, piem., uz Agaton Lehm apakšapmetuma. Ģipškartona vai ģipša šķiedras plātnes nogruntē ar Agaton Lehm silikātu grunti. Pēc tam uz tām var klāt Agaton Lehm smalko apmetumu. Pirms klāt smalko apmetumu uz veca māla apmetumu, nepieciešams meistara novērtējums.

Apmetuma mašīnas

Pievienojot ūdeni, izmantojams ar visiem tradicionāliem maisītājiem un slēgtās apmetuma mašīnās. Nelielus daudzumus samaisa ar roku vai mikseri.

Apmetuma pamatne / apmetuma uzklāšana

Pamatnei ir jābūt stabilai, tīrai, sausai un bez pretsalipes vielām. Māla apmetums sacietē žūšanas laikā un pielīp tikai mehāniski. Pamatnes samitrināšana pagarina apstrādes laiku.Agaton Lehm smalko apmetumu uzmet jeb uzvelk ar ķelli vai uzsmidzina ar mašīnu. Apmetuma biezums ir 2-3mm. Atkarībā no apstrādes laika, žūšanas laikā virsma var būt ar dažādu struktūru: principā smalkāku struktūru iegūst, ja apmetuma javu norīvē vēlāk. Gludas virsmas iegūst, apstrādājot to ar izlīdzinātāju.

Lietošanas ilgums / žūšana

Iejaukto produktu apsegtā veidā var uzglabāt vairākas dienas. Nepieciešamības gadījumā vēlreiz pievieno ūdeni. Žūšanas plānošanai iesakām izmantot žūšanas protokolu. Nepietiekamas izžūšanas gadījumā var veidoties neliels pelējums. Ja žūšana dabīgā veidā norit ļoti lēni, tad var izmantot mākslīgo būvniecības žāvētēju. Uz pilnībā izžuvuša apmetuma neveidojas pelējums.

Virsma

Uz Agaton Lehm smalkā apmetuma var klāt Agaton Lehm dekoratīvo apmetumu vai nokrāsot to ar Agaton Lehm māla krāsām. Iespējamas arī citas difūzas un elastīgas krāsas.

AGATON klimatiskā siena

Pielietojums Klimatiskā siena paredzēta apsildei un dzesēšanai. Jaunbūvēm un renovācijai. Var kombinēt ar esošo apkures sistēmu.
Beigu elements 125 cm Beigu elements 62,5cm Savienojošais elements
Apkures caurule, tek.m./ plātne 9,3m plastmasas-metāla caurule, 14mm x 2mm (PERT/Alu/PERT) 4,65m plastmasas-metāla caurule, 14mm x 2mm (PERT/Alu/PERT) 9,3m plastmasas-metāla caurule, 14mm x 2mm (PERT/Alu/PERT)
Izmēri g x p x dz 1250mm x 625mm x 22mm 625mm x 625mm x 22mm 1250mm x 625mm x 22mm
Siltuma atdeve 95W/m2 pie 35°C/30°C,

180W/m2 pie 45°C/40°C,

95W/m2 pie 35°C/30°C,

180W/m2 pie 45°C/40°C,

95W/m2 pie 35°C/30°C,

180W/m2 pie 45°C/40°C,

Siltuma uzņemšana dzesējot 70W/m2 70W/m2 70W/m2
Apsildes laukums 0,781 m2 0,391 m2 0,781 m2
Sastāvs Māls, smiltis, stikla šķiedras siets, caurules Māls, smiltis, stikla šķiedras siets, caurules Māls, smiltis, stikla šķiedras siets, caurules
Īpatnējā siltumietilpība c apt. 1100 J/kgK apt. 1100 J/kgK apt. 1100 J/kgK
Siltuma vadītspēja λ apt. 0,56 W/mK apt. 0,56 W/mK apt. 0,56 W/mK
Tilpummasa 1450kg/m3 1450kg/m3 1450kg/m3
Svars bez ūdens apt. 24 kg apt. 12 kg apt. 24 kg
Savienošanas tehnika Presēšana/skrūvēšana Presēšana/skrūvēšana Presēšana/skrūvēšana
Maks. ūdens temperatūra 95°C 95°C 95°C
Maks. spiediens 12 bāri 12 bāri 12 bāri
Ugunsdrošība Nedegošs, DIN 4102 Nedegošs, DIN 4102 Nedegošs, DIN 4102
Ugunsdrošības klase A1 A1 A1
Apakškonstrukcija siena Atstatums starp asīm 62,5 cm Atstatums starp asīm 62,5 cm Atstatums starp asīm 62,5 cm
Apakškonstrukcija griesti Atstatums starp asīm 31,25 cm Atstatums starp asīm 31,25 cm Atstatums starp asīm 31,25 cm
Stiprinājumi Skrūves ar paplākšņiem HV 36 Skrūves ar paplākšņiem HV 36 Skrūves ar paplākšņiem HV 36
Atstatums starp cauruļu asīm 69mm 69mm 69mm
 
 

Klimatiskā siena piemērota telpas dzesēšanai un sildīšanai. Tā ir māla plātne, kura ražota no māla, smiltīm un stikla šķiedras sieta.

  Priekšrocības:
 • Mazs konstrukcijas dziļums (22mm)
 • Energoefektīva ekspluatācija zemās padeves temperatūras dēļ
 • Pie sienām nav radiatoru
 • Savietojami ar solāro enerģiju un siltumsūkņiem kā siltuma avotu
 • Vienmērīgs temperatūras sadalījums pateicoties siltuma starojumam
 • drošs pret mitrumu un pelējuma veidošanos
 • ļoti laba skaņas izolācija
 • vienkārša vēlamās temperatūras iestatīšana
 • neproblemātiska demontāža
 • var kombinēt ar apsildāmām grīdām un tradicionāliem radiatoriem

Padeves temperatūra

Siltuma jauda ir atkarīga no padeves / atplūdes temperatūras. Gāzes un šķidrā kurināmā apkures sistēmām ieteicamā maksimālā padeves temperatūra ir 45°C. Siltumsūkņu gadījumā ieteicams 35°C. Lai telpā būtu patīkami, nevajadzētu pārsniegt 40°C uz sienas virsmas.

Telpas plānošana

Parasti liek pie ārsienām. Ja telpa ir lielāka vai nepieciešamas īpašas siltuma zonas, tad liek arī pie griestiem vai iekšsienām. Telpas dzesēšanai ideālā vieta ir pie griestiem.

Uzglabāšana

Sargāt no mitruma un glabāt uz līdzenas virsmas. Nelocīt plātnes. Nelikt uz caurulēm un tās nelauzt.

Pamatne Pamatnei jābūt līdzenai un stabilai.

Montāža pie sienas,

atstatums starp asīm = 62,50 cmStiprinājuma punkti: - min. 4 gab. 2 garenrindās = 8 stiprinājuma punkti/plātne Stiprinājuma līdzekļi metāla karkasa sienām: - montāžas skrūves Ø3,9mm, garums: 35mm, paplākšņi Ø 36mm Stiprināšanas līdzekļi koka karkasa sienām (koku min. Platums 6cm) - montāžas skrūves ar rupjo vītni Ø3,9mm, garums: 45mm, paplākšņi Ø 36mm

Montāža pie griestiem,

jumta slīpumā, atstatums starp asīm = 31,25cmStiprinājuma punkti: - min. 4 gab. 3 garenrindās = 12 stiprinājuma punkti/plātne Stiprināšanas līdzekļi koka konstrukcijā (koku min. Platums 6cm) - montāžas skrūves ar rupjo vītni Ø3,9mm, garums: 45mm, paplākšņi Ø 36mm

Plātnē var skrūvēt 3 cm no malas.

Skrūvēšanas iespējas skat. attēlā. Drošības apsvērumu dēļ ieteicams pirms skrūvēšanas plātnes vidū, ar krustiņskrūvgriezi pārbaudīt, vai skrūvējamā vietā nav caurule.

Montāža

Vispirms apakšdaļā pieskrūvē līsti, uz kuras var uzlikt plātni. Plātni uzmanīgi uzlikt, nolīmeņot un pieskrūvēt. Nobeigumā pieliek 125 cm vai 62,5 cm beigu elementu. Caurules vispirms kalibrē un uzskrūvē savienojumus. Uz pārējās sienas uzklāj Agaton Lehm māla plātnes 22mm.

Patiesība par mālu
RB&B Stāsta par mālu
Ekobūvniecība. Māla apmetums
Māla apmetums RB&B
Ugunsmetēja tests!
Ekoloģiskais siltinātājs RB&B būve
Ekobūvniecības metodoloģija
Īsi un saprotami par ekovati